VEEL GESTELDE VRAGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportmassage

Hoofdpijn massage

Ontspanningsmassage

Medical tapen

Lymf Taping

Tarieven

E-mail

Veel gestelde vragen

Links

 

 

Home

Wie zijn wij

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

  1. Wanneer kan ik niet gemasseerd / behandeld worden?
  2. Wanneer kan ik niet gemasseerd / behandeld worden tegen hoofdpijn?
  3. Kan Medical & Lymf Taping altijd?
  4. Wat wordt er verstaan onder een kort intake gesprek?
  5. Wat wordt er verstaan onder een anamnese?
  6. Wat gebeurt er met mijn privé gegevens?
  7. Moet ik handdoeken meenemen?
  8. Wanneer en hoe dien ik een afspraak te annuleren?
  9. Worden behandelingen vergoed door de verzekering?


Wanneer kan ik niet gemasseerd / behandeld worden?

Een massage is niet altijd mogelijk.

Zgn. contra-indicaties zijn redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts of specialist.

Absolute contra-indicaties zijn bijvoorbeeld:

Koorts, verkoudheid/griep/keelontsteking, besmettelijke huidaandoeningen, infectieziekten, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, extreme vermoeidheid of uitputting, hoge bloeddruk, hartklachten, vaataandoeningen, trombose, antibiotica, antidepressiva.

Relatieve contra-indicaties zijn bijvoorbeeld:

Open wonden, steenpuisten, zwangerschap (geldt niet voor hydromed massages), ontsteking van haarwortelzakjes, extreme beharing, direct na de maaltijd, huiddefecten, blauwe plekken, spataderen.

Uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol of drugs uitgesloten.

Bij twijfel of verdere vragen kunt u ons natuurlijk gerust altijd even bellen op 055-3012981 of raadpleeg uw arts of specialist.

Terug naar begin

Wanneer kan ik niet gemasseerd / behandeld worden tegen hoofdpijn?

Een massage / behandeling tegen hoofdpijn is niet altijd mogelijk.

Net als bij een gewone massage gelden zgn. contra-indicaties oftewel redenen waarom iemand niet (absolute) of gedeeltelijk (relatieve) niet gemasseerd mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist.

Bij massages / behandelingen tegen hoofdpijn gelden de onder meer de volgende aanvullende absolute contra-indicaties:

Osteoporose, artrose (er zal dan alleen gemasseerd worden), een hele forse beperking in de bewegelijkheid van de nek, duizeligheid, overdreven pijn of uitstraling in de nekwervel(s), reguliere contra-indicaties zoals beschreven bij de vraag "wanneer kan ik niet gemasseerd / behandeld worden".

Uiteraard is elke vorm van massage bij gebruik van alcohol of drugs uitgesloten.

Bij twijfel of verdere vragen kunt u ons natuurlijk gerust altijd even bellen op 055-3012981 of raadpleeg uw arts of specialist.

Terug naar begin


Wat wordt er verstaan onder een kort intake gesprek?

Wordt vooral toegepast bij alle vormen van ontspanningsmassage. Om er zeker van te zijn dat u geheel/gedeeltelijk gemasseerd mag worden zal, voor elke massage, een kort intake gesprek afgenomen worden. In dit gesprek worden gegevens vastgelegd, zoals naam, geboortedatum, adres, medische feiten, het soort werk dat u verricht en eventuele sport(en) die worden beoefend. Ook uw lichaam wordt onderworpen aan een kleine inspectie. Dit alles om een beter beeld van uw lichamelijke gesteldheid te verkrijgen.

Let wel, indien de masseur niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde massage.

Terug naar begin

Wat wordt er verstaan onder een anamnese?

Met name bedoeld voor de sportmassage. Een anamnese is een uitgebreidere variant van het korte intake gesprek. Er wordt dieper op de aard van een klacht ingegaan, eventueel aangevuld met functietesten. Vanuit de anamnese kan dan een behandelplan worden opgesteld.

Ook kan de anamnese uitwijzen dat doorverwijzing naar een paramedicus nodig is, omdat de klacht buiten de bevoegdheid van de sportmasseur ligt. Natuurlijk kunnen wij zorg dragen voor de juiste doorverwijzing.

Let wel, indien de masseur niet volledig of verkeerd ingelicht wordt kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en of letsel ten gevolge van een door ons uitgevoerde massage of behandelplan.

Terug naar begin

Wat gebeurt er met mijn privé gegevens?

Uw privacy is uitermate belangrijk voor ons. Verzamelde gegevens worden zorgvuldig opgeslagen in een dossier, niet toegankelijk voor derden. Ook worden deze gegevens niet verstrekt aan derden.

Terug naar begin

Moet ik handdoeken meenemen?

Nee, deze zijn ruimschoots aanwezig in onze praktijk

Terug naar begin

Kan Medical & Lymf Taping altijd?

In een aantal gevallen gelden er contra-indicaties met betrekking tot behandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van medical tape. Hieronder vind u de voornaamste:

Trombose: doordat de tape de circulatie aanzet, kan, voor zover bekend bij ons, wellicht een bloedprop losschieten.

Algemeen oedeem, carcinomen en metastasten: bij een algemeen oedeem op basis van hartklachten of nierklachten mag de circulatie niet verder aangezet worden. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van carcinomen of metastasen in het te behandelen gebied.

Huid-deffecten: De tape is niet steriel. Tapen over een huid-defect is daarom af te raden. Als medical tape daarentegen om het huiddefect of de wond wordt gelegd, zorgt de stimulering van de circulatie juis voor een sneller weefselherstel.

Zwangerschap: via de segmentale samenhang kan er invloed worden uitgeoefend op de baarmoeder. Aangezien vooralsnog niet bekend is of dit de zwangerschap kan beďnvloeden, is voorzichtigheid geboden bij aanleggen van de tape over huidgebieden met een segmentale samenhang in relatie tot de baarmoeder.

Diabetes: diabetes is in principe geen relatieve of absolute contra-indicatie. In de praktijk kan het echter voorkomen, dat de behandeling met tape zorgt voor een veranderde insuline behoefte. Vooral als de tape wordt aangelegd over lichaamsdelen waar u als patient normaliter de insuline injecteert. Men dient hierop alert te zijn en eventueel overleg te plegen met uw arts of specialist.

Een secundair of primair lymfe oedeem kunnen wij helaas niet behandelen.

Het betreft dan een oedeem als gevolg van een ziektebeeld, zoals hartklachten, kanker, nierklachten etc., of een aangeboren afwijking van het lymfesysteem. In al deze gevallen dient u contact op te nemen met uw arts of specialist.

Bij twijfel of verdere vragen kunt u ons natuurlijk gerust altijd even bellen op 055-3012981 of raadpleeg uw arts of specialist.

Terug naar begin

Wanneer en hoe dien ik een afspraak te annuleren?

Een afspraak dient u minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Dit kan telefonisch, via e-mail of schriftelijk. Bij annuleringen op een later tijdstip brengen wij 50% van de behandeling in rekening. Uitzonderingen worden gemaakt in geval van ziekte of plots optredende contra-indicaties.

Terug naar begin


Worden behandelingen vergoed door de verzekering?

* Helaas wordt (sport)massage nog niet algemeen vergoed. Er zijn echter enkele zorgverzekeraars die wel (deels) vergoeden. Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij en hangt met name af van de toereikendheid van de aanvullende dekkingen. Wij adviseren u dan ook om uw polis te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

* FBTO Zorgverzekering:

Indien u verzekerd bent met de aanvullende module Conditie & Fitheid, dan krijgt u sportmassages bij ons vergoed tot een maximum van 150,-- p/p per kalenderjaar.

* Zilveren Kruis Zorgverzekering:

Indien u verzekerd bent met een aanvullend Beter Af Sport of Fit Pakket van Zilveren Kruis Achmea, dan krijgt u 50% vergoed van een sportmassage, tot een maximum van 50,-- p/p per kalenderjaar.

* Topsporters met een A, B of HP status:

Indien u verzekerd bent via een Topsportpolis van Zilveren Kruis, kunt u bij ons terecht voor 10 behandelingen van maximaal €25,-- per sessie, tot een maximum van €250,-- p/p per kalenderjaar.


Copyright © 2008  Stability (sport)massage. Alle rechten en wijzigingen voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 17-12-2022

Privacyverklaring

 

(SPORT)MASSAGE