PRIVACYVERKLARING (AVG)

 

 

 

 

 

 

 

Sportmassage

Hoofdpijn massage

Ontspanningsmassage

Medical tapen

Lymf Taping

Tarieven

E-mail

Veel gestelde vragen

Links

 

 

Home

Wie zijn wij

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar aanleiding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die vanaf vandaag 25 mei van kracht is, laten wij u middels deze verklaring weten wat er met uw gegevens gebeurd. De AVG omvat nieuwe privacyregels voor de hele Europese Unie. Alle bedrijven en diensten dienen zich aan deze nieuwe regels te houden. Ook wanneer ze niet in de EU zijn gevestigd. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Privacyverklaring Stability (sport)massage:

Stability (sport)massage is een professionele praktijk voor Sport-, Hoofdpijn- en Ontspanningsmassage, Sportverzorging, Medical Taping en Lymf Taping.

Bedrijfsinformatie:

Stability (sport)massage
Bas Backerlaan 11, 7316 DX Apeldoorn,

Telefoonnummer 055-3012981
E-mail:
info@stabilitysportmassage.nl
Website:
www.stabilitysportmassage.nl

Stability (sport)massage vraagt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer.

Voor nieuwe cliŽnten geldt, voorafgaand aan de eerste behandeling, altijd een intake gesprek. Tijdens deze intake wordt er naar uw persoonsgegevens en medische geschiedenis gevraagd. Voor Stability (sport)massage is dit een voorwaarde om de behandeling goed op uw situatie af te stemmen (behandelplan).

De volgende gegevens zullen tijdens de intake worden gevraagd:
- Voornaam en achternaam
- Adresgegevens
- Geboortedatum
- Burgerlijke staat
- Telefoonnummer
- Naam huisarts (in geval van calamiteiten)
- Beroep en werkomstandigheden
- Sport/hobbyís
- Bijzonderheden gezondheid, zoals gebruik medicatie, operaties en blessures (zowel heden als verleden)

Deze gegevens worden zonder (schriftelijke) toestemming nooit aan derden verstrekt, behoudens onder speciale omstandigheden waarin moet worden voldaan aan een wettelijke verplichting.

De (persoons)gegevens die zijn verstrekt tijdens het intake gesprek en de rapportage van de behandelingen worden gearchiveerd en opgeslagen. Dit gebeurd NIET digitaal. Stability (sport)massage houdt deze gegevens nog 2 jaar na de laatste afspraak in het archief, waarna ze worden verwijderd.

Wel wordt van elke cliŽnt alleen het telefoonnummer en adres apart digitaal en veilig opgeslagen in een database bestand, zodat we in geval van calamiteiten over het klantenbestand kunnen beschikken en contact kunnen opnemen. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaren van Stability (sport)massage en wordt in nooit gedeeld met derden. 

U heeft altijd recht op inzage, rectificatie, wissen en verwijderen van uw gegevens en ook om tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken. Neem hiervoor contact op met Stability (sport)massage.

U heeft het recht op overdracht van uw gegevens en op het intrekken van de toestemming voor het verwerken van uw gegevens. Neem hiervoor contact op met Stability (sport)massage.

Stability (sport)massage gaat heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Mocht u echter merken dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan direct contact met ons op.

Als u klachten heeft over hoe wij met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt onze website bezoeken zonder mee te delen wie u bent of ons informatie te verschaffen. Deze website houdt alleen door middel van google analytics het aantal bezoekers bij en via welke weg deze bezoekers op de website terecht komen.

Wij zullen uiteraard zorgvuldig met uw gegevens blijven omgaan, zoals we dit altijd hebben gedaan. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geÔnformeerd. Mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact met ons op via info@stabilitysportmassage.nl of bel ons op 055-3012981.

Met vriendelijke groeten,

Cynthia Sernť en Frank Gerssen

namens Stability (sport)massage

 

(SPORT)MASSAGE